Elektrownie wiatrowe na morzu

Budowie elektrowni wiatrowej stawia się szczególne wymagania. Dotyczą one głównie doboru odpowiedniego terenu. Przede wszystkim lokalizacja elektrowni wiatrowej musi znajdować się w określonej odległości od zamieszkanych terenów. Ponadto istotne jest również występowanie wiatrów na danym terenie, od których uzależniona jest praca turbin.

Z tego względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się elektrownie wiatrowe, które budowane są na morzu. Jest to bardziej efektywne rozwiązanie z kilku powodów. Jednym znich jest fakt, że w strefie morskiej obecne są silniejsze i bardziej stabilne wiatry. Dzięki temu turbiny mogą wytworzyć więcej energii elektrycznej.

Ponadto, ze względu na wysoką moc, mogą być one stawiane na niższych wysokościach. Do wad tego rozwiązania zaliczyć trzeba większe koszty produkcji oraz utrudniony montaż turbin. Obsługa turbin również jest bardziej kłopotliwa, jednak ich budowa na morzu nie wzbudza takiego sprzeciwu, co na lądzie. Jednakże nawet lokalizacja turbiny na morzu musi spełnić określone wymagania.

Przede wszystkim elektrownie powinny omijać obszary chronione, a także szlaki turystyki przybrzeżnej. Postawione turbiny powinny być na bieżąco monitorowane, żeby móc ustalić ich wpływ na środowisko morskie. Z tego powodu z budową turbin na morzu związane są duże oczekiwania i nadzieje..