Energia z wiatru – czysta energia?

Energia wiatrowa zaliczana jest do energii odnawialnych. Są one przedmiotem zainteresowania wielu ekologów. Energia odnawialna jest mniej szkodliwa dla środowiska. Ponadto pozyskiwana jest z naturalnych źródeł. Warto jednak pamiętać, że nawet ten rodzaj energii nie jest obojętny dla środowiska. W niektórych przypadkach trudno jednoznacznie ocenić sposoby oddziaływania energii wiatrowej na poszczególne aspekty środowiska. Zakłada się, że do różnego rodzaju oddziaływań dochodzi już na etapie budowy elektrowni wiatrowej. Dotyczy to m.in. produkcji poszczególnych części, montażu, a nawet likwidacji.

Pomimo tego, turbiny wiatrowe określa się jako trwałe, ponieważ średni czas ich użytkowania wynosi zazwyczaj kilkanaście lat. Oddziaływanie pracującej turbiny uzależnione jest z kolei od wiatru. Powstałe elektrownie wiatrowe pracują w ciągu roku znacznie krócej, niż tradycyjne. Turbiny wiatrowe muszą posiadać specjalne rezerwy mocy, które utrzymywane są dzięki blokom energetycznym. Te zkolei zasilane są kopalinami. Powoduje to znaczną emisję dwutlenku węgla. Ponadto elektrownie wiatrowe przyczyniają się do niszczenia naturalnych siedlisk. Powodują również odbicie fal i cząstek. Praca turbin wiąże się z emisją wibracji, a także hałasem. Elektrownie wiatrowe mają także wpływ na ptaki oraz zwierzęta zamieszkujące wody.

.