Gdzie w Polsce warto stawiać elektrownie wiatrowe?

Energia wiatrowa jest coraz chętniej propagowana przez ekologów. Jest to spowodowane tym, że wykorzystanie wiatru nie wiąże się z emisją szkodliwych zanieczyszczeń. Ponadto pozyskanie energii z elektrowni wiatrowych staje się coraz bardziej korzystniejsze cenowo. Tematyką tą interesuje się wielu inwestorów. Warto jednak pamiętać, że opłacalność takiej inwestycji w dużym stopniu zależy od odpowiedniej lokalizacji. Wpływ na wybór lokalizacji ma kilka czynników. Są to m.in. uwarunkowania naturalne czy źródła finansowania. W Polsce dominuje budowa większych farm wiatrowych na tych obszarach, które zostały sklasyfikowane jako rentowne. Warto jednak wspomnieć, że stosunek energii pozyskanej z wiatru, do energii tradycyjnej, w dalszym ciągu jest zbyt niski.

Jednakże ilość inwestycji w elektrownie wiatrowe utrzymuje tendencję wzrostową. Obszar, na którym znajdować się będą elektrownie wiatrowe, musi cechować się odpowiednimi parametrami. Pod uwagę należy wziąć m.in. kierunek oraz prędkość wiatru. Powstała w ten sposób mapa wiatrowa określa te rejony w Polsce, które są najkorzystniejsze dla budowy ferm wiatrowych. Obecnie jest to m.in. Suwalszczyzna, środkowa część Wielkopolski i Mazowsza, Beskid Śląski i Żywiecki, wyspa Wolin. Pozostałe obszary nie są już opłacalne do budowy elektrowni wiatrowych..