Jak działa turbina wiatrowa?

Turbiny wiatrowe stawiane są w celu przekształcenia energii wiatru w elektryczną. W skład turbiny wchodzi kilka elementów. Jedną z nich i najbardziej podstawową jest wieża. Producenci energii wiatrowej budują jak najwyższe wieże, ponieważ ma to związek z większą ilością wytwarzanej energii. Wykorzystywana jest ta zależność, że siła wiatru jest większa wraz z wysokością. W każdej turbinie znajduje się generator, dzięki któremu wytwarzana jest energia elektryczna.

Do turbiny przymocowane są także łopatki. Podczas wiatru na ich powierzchni powstają różnice ciśnień, które wprawiają je w ruch. Na turbinie znajdują się również urządzenia, które umożliwiają zmierzenie szybkości wiatru. Takim urządzeniem jest wiatromierz. Pomiar ten przesyłany jest do kontrolera. Jego zadaniem jest uruchomienie i wyłączenie turbiny w sytuacji, gdy wiatr osiągnie graniczną prędkość.

Zasada działania turbiny polega na przekształceniu energii kinetycznej wiatru w energię mechaniczną, która z kolei porusza łopatkami. Następnie w ruch zostaje wprowadzony wał, który połączony jest z generatorem. Pozyskana energia mechaniczna jest zamieniana na energię elektryczną. Zastosowanie ma wówczas indukcja magnetyczna. Turbiny wiatrowe budowane są przede wszystkim na lądzie, chociaż coraz popularniejsze jest także stawianie ich na morzu..