Małe elektrownie wiatrowe

U części osób dominuje przekonanie, że do budowy ferm wiatrowych wymagana jest znaczna powierzchnia danego terenu. Tymczasem z powodzeniem budowane są mniejsze elektrownie wiatrowe. Ich zastosowanie jest nieco odmienne, w porównaniu do większych odpowiedników. Przede wszystkim dzięki mniejszym elektrowniom wiatrowym można wytworzyć energię elektryczną na potrzeby danego regionu, a nawet kraju.

Tego typu elektrownie wiatrowe są przydatne m.in. do właściwego podświetlenia tablic informacyjnych. Jest to konieczne w szczególności nocą.

Małe elektrownie wiatrowe są idealne w rejonach, w których są bardzo silne wiatry. Dotyczy to głównie miejscowości górskich lub nadmorskich. W takich miejscach sprawdzą się turbiny, które posiadają pionową oś obrotu. Mniejsze elektrownie wiatrowe mogą okazać się przydatne również w rolnictwie.

W ten sposób można uzyskać energię elektryczną, potrzebną do uruchomienia różnych maszyn i urządzeń gospodarczych. Elektrownie wiatrowe mogą również zasilać pompy melioracyjne. Innym zastosowaniem mniejszych elektrowni wiatrowych jest napowietrzanie i podgrzewanie wody. Jest to wykorzystywane m.

in. w profesjonalnych hodowlach ryb..