Założenia energii wiatrowej

Coraz większe nadzieje społeczne związane są z pozyskiwaniem energii z wiatru. Energia wiatru jest darmowa i praktycznie niewyczerpana. Z tych powodów wiele koncernów interesuje się tą tematyką.

Rozwój energii wiatrowej jest jednak możliwy dzięki postępowi technologicznemu. Należy bowiem udoskonalać techniki magazynowania energii. Duże utrudnienia spowodowane są tym, iż wiatr może mieć charakter sezonowy.

Ponadto jego prędkość zmienia się w określonych odstępach czasowych. Konsekwencją tego jest różna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ujęciu dobowym, tygodniowym czy miesięcznym. Przed budową elektrowni wiatrowej, należy oszacować potencjalne zasoby wiatru, co stanowi spory problem dla producentów energii elektrycznych.

Równie problematyczne jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych. Przede wszystkim, wybrane miejsce musi charakteryzować się dobrymi warunkami wiatrowymi. Ponadto teren powinien znajdować się poza obszarem chronionym.

Z tego powodu elektrownie wiatrowe stawia się najczęściej na obszarach niezabudowanych. Najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje się na gruntach ornych, a także na terenach przemysłowych. Każdy producent energii elektrycznej, która została wyprodukowana z wiatru, otrzymuje także specjalny certyfikat.

.